Gmail previše grešaka simultanih veza

Gmail omogućuje 15 IMAP veza po računu. Ako želite biti sigurni da možete glatko koristiti svoj Gmail račun s TypeApp. Preporučuje se da ga uklonite s drugih klijenata koje više ne upotrebljavate za ovaj račun.

Idite ovdje i provjerite postoje li dodatne / nepotrebne aplikacije povezane s vašim računom (ako je tako, uklonite ih).

    Vidi također