Što je pogled ljudi?

Pogled ljudi nov je i originalan način pregledavanja pristigle pošte i smanjenja njegove gužve.

Raspoređuje vaše e-adrese u tri vrste:

  • narod
  • Grupe
  • Usluge

narod

Kucanjem na jedan od ljudi otvorit će se popis svih vaših razgovora s tom osobom.

Grupe

Kucanjem jedne od grupa prikazat će se sve niti e-pošte Grupe.

Usluge

Otvaranjem usluge iz prikaza People otvorit će se popis svih e-adresa koje ste dobili od te usluge.

Zaslon je sortiran na temelju najnovijih e-adresa do najstarijih.

Kako mogu vidjeti samo grupe i kontakte?

Upotrijebite filtar "Kontakti" za prikaz e-adresa iz svojih grupa i kontakata.

Dodirnite Pogled ljudi | Dodirnite gornju traku - središte | Kontakti

Kako mogu vidjeti samo usluge?

Upotrijebite filtar "Usluge" za prikaz samo Usluga.

Dodirnite Pogled ljudi | Dodirnite gornju traku - središte | Usluge

Ovaj će filtar prikazivati samo e-adrese usluga koje su grupirane zajedno.

    Vidi također