Moj račun e-pošte je POP3

TypeApp uz IMAP podržava i POP3 pružatelje.

Napomena: Mnogi POP3 pružatelji usluga podržavaju i IMAP. Preporučujemo da konfigurirate račune s IMAP-om gdje je to primjenjivo, jer je to moderniji protokol, pogodniji za više mobilnih i drugih uređaja, sinkronizaciju mapa i današnje okruženje.

    Vidi također