Kako konfigurirati račun samo za dolaznu poštu?

Da biste konfigurirali svoj račun samo za dolazne e-adrese, slijedite ove korake:

  1. Počnite konfigurirati svoj račun tako da dodirnete Još (ooo) | * Razne postavke računa | Dodaj račun | Dodaj drugi račun | Ostala e-pošta * .
  2. Poništite opciju Automatski za ručne konfiguracije i Dalje .
  3. Odaberite vrstu računa: IMAP / Exchange / POP3.
  4. Stavite dolaznu konfiguraciju kao i obično i Dalje.
  5. Stavite „nešto“, najvjerojatnije postavke za jedan od svojih drugih računa za SMTP (odlazne) konfiguracije (Suzdržite se od korištenja vlastitog poslužitelja pošte za SMTP).
  6. Poništite odabir Zahtijevaj prijavu i Dalje .

    Vidi također