Alatne trake pojačala izbornika

  • Koje su mogućnosti izbornika Prelazite prstom?
  • Koje su opcije izbornika s tri točke za prikaz pošte?
  • Koje su mogućnosti 3 točke u izborniku Compose Mode?
  • Kako mogu omogućiti tamni način rada?
  • Kako mogu promijeniti fontove i boje u Compose?
  • Kako dodati gumbe na dno pošte?