Mape

  • Gdje se čuvaju moje skice?
  • Što je mapa za smeće / neželjenu poštu?
  • Što je mapa Outbox?
  • Gdje mogu vidjeti e-poštu koju sam poslao?
  • Što je mapa za smeće / arhivu? Koja je razlika između brisanja i arhiviranja? Što je arhiva?
  • Kako sinkronizirati mape / naljepnice s mojim IMAP računom?
  • Kako mogu mapirati svoje mape tako da odgovaraju mojem davatelju usluga?
  • Kako stvoriti, preimenovati ili izbrisati mape?