האם ניתן לעבוד עם מצב WiFi בלבד? האם זה עובד במצב לא מקוון?

    ראה גם