מהם הסמלים השונים על גלגול / תמונת השולח?

    ראה גם