כיצד להציג את הקבצים המצורפים?

כאשר אתה צופה בדוא"ל עם קבצים מצורפים, הקש על הקובץ המצורף כדי להתחיל להוריד אותו מכיוון שTypeApp- אינו מוריד אוטומטית את הקבצים המצורפים שלך על מנת לשמור את משאבי הרשת שלך. הקש פעם אחת כדי להתחיל בהורדה, וכשהוא מסתיים, הקש שוב על הקובץ המצורף כדי להציג אותו עם צופה מתאים או הקש על הסרגל האפור כדי לשמור אותו.

    ראה גם