כיצד אוכל לעדכן את היישום. האם אסיר את הגרסה הקודמת?

    ראה גם