כיצד לעדכן את הסיסמה של חשבוני?

אם שינית לאחרונה את סיסמת חשבון הדוא"ל שלך באתר הספקים, תרצה לעדכן את הסיסמה לחשבון זה גם ב TypeApp כדי להתאים לספק.

שים לב: מסיבות אבטחה שונות, אינך יכול לשנות את הסיסמה הנוכחית שלך המשויכת לחשבונך מבפנים TypeApp ואיננו יכולים לאפס אותה עבורך.

    ראה גם