מהו תיבת הדואר הנכנס המאוחד?

תיבת דואר נכנס מאוחדת מאפשרת לך לנהל את כל החשבונות שלך מתיבת דואר נכנס אחת. צבעים מייעדים כל חשבון כך שתוכל לזהות באופן חזותי כל חשבון במהירות.

    ראה גם