מהי תיקיית אשפה / ארכיון? מה ההבדל בין מחיקה לארכיון? מה זה ארכיון?

    ראה גם