מהי תיקיית אשפה / ארכיון? מה ההבדל בין מחיקה לארכיון? מהו ארכיון?

ארכיון בדרך כלל שומר את הדואר בתיקיית הארכיון, לצורך התייחסות עתידית. מחק בדרך כלל מכניס את הדואר לתיקיית אשפה, המנוקה מעת לעת, וניתן למחוק אותה ידנית לנצח על פי דרישה. תוכל לגשת לשתי התיקיות הללו מחלונית התיקיות.

באפשרותך להציג את התיקיות שלך באמצעות: החלק מקצה שמאל או על ידי הקשה על סמל הפינה השמאלית העליונה ובחירת החשבון הרצוי. בחר באשפה / העבר לארכיון .

    ראה גם