Gmail יותר מדי שגיאות חיבורים סימולטניים

Gmail מאפשר 15 חיבורי IMAP לכל חשבון. אם אתה רוצה לוודא שאתה יכול להשתמש בצורה חלקה בחשבון Gmail שלך באמצעות TypeApp. מומלץ להסיר אותו מלקוחות אחרים שאינך משתמש בהם יותר עבור חשבון זה.

אנא היכנס לכאן ובדוק אם יש יישומים נוספים / מיותרים שעשויים להיות מחוברים לחשבונך (אם כן, אנא הסר אותם).

    ראה גם