האם עלי לשמור על אפליקציית הדואר האלקטרוני הקודמת שלי בנייד כדי שתפקוד TypeApp?

    ראה גם