כיצד להפעיל / להשבית את הצגת לחצן ההלחנה?

    ראה גם