כיצד להגדיר חשבון / דוא"ל ברירת מחדל שישלח ממנו בעת שימוש בתיבת דואר נכנס מאוחדת?

    ראה גם