כיצד לראות את מצב ההודעות שנשלחו?

בראש רשימת הדוא"ל יש לך תיבת חיפוש, מתחת לתיבה זו אתה רואה שורת סטטוס חיה. כשאתה שולח דוא"ל אתה יכול לראות שזה סטטוס חי.

הודעות דוא"ל שלא נשלחו יכולות להופיע בתיקיית תיבת הדואר הנכנס (עבור שגיאות חולפות) או בתיקיית טיוטות לשגיאות קבועות שנקבל מספק הדוא"ל שלך.

    ראה גם