מהו סגנון כותרת התשובה?

כאשר אתה משיב לדואר, הדואר המקורי מוצג לעיתים קרובות עם הקדמה המספקת מידע קונטקסטואלי על אותו דואר.

ישנם שני סגנונות נפוצים:

  • כותרות ניידות (סגנון Gmail) - זו TypeApp ששימשה עד כה, והיא למעשה קו אחד שמצהיר מי שלח את הדואר המקורי ומתי.
  • כותרות מלאות (סגנון Outlook) - סגנון משוכלל יותר, שבו השולח והנמענים מוצגים כל אחד ככותרת עליונה.

    ראה גם