היישום אינו פועל, האם אקבל התראות על הודעות אימייל חדשות נכנסות? מהי הודעת דחיפה? האם אתה תומך בדחיפה?

כן אתה תעשה! אלה נקראים הודעות דחיפה ו- TypeApp תומך בהן לכל הספקים שמאפשרים טכנולוגיה זו.

    ראה גם