מהי תיקיית דואר יוצא?

כאשר אתה שולח דוא"ל הוא יועבר בהתאם לקישוריות הרשת וזמינות מערכת הדואר הנמען. עד למסירת הדוא"ל במלואה, היא תישאר בתיבת הדואר הנכנס. אם תאבד את החיבור TypeApp תנסה לשלוח מחדש באופן אוטומטי לאחר חיבור הקשר. לאחר שליחת הדואר הוא יעבור אל נשלח ותיבת הדואר הנכנס תימחק מהדואר הזה.

באפשרותך להציג את התיקיות שלך באמצעות: החלק מקצה שמאל או על ידי הקשה על סמל הפינה השמאלית העליונה ובחירת החשבון הרצוי. בחר תיבת דואר יוצא

    ראה גם