כיצד אוכל לעדכן את הסיסמה שלי בחשבון Yahoo שלי באמצעות OAuth?

יופיע מסך המבקש מכם להיכנס לחשבון Yahoo שלכם. לאחר עדכון האישורים החדשים, חשבונך יהיה מוכן שוב.

    ראה גם