האם ההודעה תפתח את היישום?

ההודעה תיפתח TypeApp על אותו דואר חדש בדיוק, כך שתוכל לפעול על פיו מייד.

יש גם פעולות מוגבלות שתוכל לבצע ישירות מההודעה. על ידי צביטת ההודעה ב"מרכז ההודעות "תתבקש מהאפשרויות הבאות: תשובה, סמן כ'בוצע 'ומחק.

    ראה גם