הספירה שלא נקראה שלי שגויה - כיצד לאפס את הספירה שלא נקראה בתג?

    ראה גם