מהי תיקיית זבל / ספאם?

אימיילים משולחים או מתחומים החסומים בתוך TypeApp או מסומנים כספאם אצל ספק הדוא"ל שלך, יישלחו לתיקיית הזבל , המכונה גם ספאם או גורף .

אתה יכול להציג תיקיות שלך באמצעות: מהקצה השמאלי או על ידי הקשה על סמל בפינה השמאלית העליונה, ובחירת החשבון הרצוי, ואז בוחרים זבל / לתיקיית הספאם.

    ראה גם