כיצד להשבית התראות בזמנים נתונים? מה האפשרות אל תפריע?

    ראה גם