כיצד אוכל למחוק קבוצה?

כדי למחוק קבוצה, הקש על תמונת האוואטר הקבוצתית ברשימת תצוגת הדוא"ל הראשית, ואז לחץ על השדה שבו אתה רואה את שם הקבוצה. ממסך 'מידע קבוצתי משותף' :

  • הקש על סמל העיפרון - מחק את השם ושמור
  • כמו כן, אנא הסר את התמונה הקבוצתית על ידי הקשה עליה | הקש על סמל המצלמה | הסר תמונה קבוצתית.

שים לב שהדבר יחזור לטופס הקבוצה המוצע .

למידע נוסף על קבוצות, עיין במה הן קבוצות?

    ראה גם