כיצד אוכל להבדיל בין העברה שהועברה להודעת דוא"ל?

    ראה גם