תיקיות לחשבונות POP3

חשבונות POP3 אינם מסנכרנים תיקיות עם השרת שלך.

עבור חשבונות כאלה, TypeApp יוצר תיקיה עבורך אם היא עדיין לא קיימת, כך שתוכל לבצע פעולות דואר כרגיל (למשל, תיקיית דואר זבל / ארכיון / אשפה לא הייתה קיימת ברשימת התיקיות שלך עד שתחסום / ארכיב / מחק בפעם הראשונה).

    ראה גם