כיצד אוכל למנוע את ההודעות הכפולות בתיקיה שנשלחה?

    ראה גם