כיצד למחוק דוא"ל?

כדי למחוק מספר מיילים בו זמנית, עיין בתכונת העריכה המרובה שלנו!

    ראה גם