מהי אפשרות הימים לסנכרון? כיצד אוכל לטעון עוד מיילים?

הגדרות הימים שלנו לסנכרון מאפשרות לך לשלוט בפרק הזמן בו מאוחסנים ומסונכרנים הודעות דוא"ל במכשיר שלך. אם ברצונך לטעון מיילים ישנים יותר, פשוט הגדל את הימים לסנכרון למסגרת זמן גדולה יותר.

    ראה גם