כיצד להגדיר את התפריט החלקה כפולה? כיצד אוכל להגדיר את פעולת החלקה הארוכה שלי?

    ראה גם