כיצד להגדיר את תפריט החלקה כפול? כיצד אוכל להגדיר את פעולת החלקה הארוכה שלי?

    ראה גם