כיצד להגדיר חשבון לדואר נכנס בלבד?

כדי להגדיר את חשבונך לדוא"ל נכנס בלבד, בצע את הצעדים הבאים:

  1. התחל להגדיר את התצורה של חשבונך על ידי הקשה על More (ooo) | * הגדרות חשבון שונות | הוסף חשבון | הוסף חשבון אחר | דוא"ל אחר * .
  2. בטל את הסימון אוטומטי עבור תצורות ידניות ואת הבא .
  3. בחר את סוג החשבון שלך: IMAP / Exchange / POP3.
  4. הגדר את התצורה הנכנסת כרגיל ואת הבא.
  5. שים "משהו", ככל הנראה הגדרות עבור אחד מחשבונותיך האחרים עבור תצורות SMTP (יוצאות) (הימנע משימוש בשרת הדואר שלך ל- SMTP).
  6. בטל מחייב כניסה ו הבא.

    ראה גם