לא מקבל התראות פוש?

כדי לבדוק את מצב הדחיפה של TypeApp, עבור אל עוד ... | אודות | בדוק את מצב האפליקציה .

סטטוס בסדר היא התוצאה הרצויה.

אם אתה מקבל חלון קופץ אודות "אפשר הודעות מיידיות" לחץ על מנהל הסוללות ואפשר לאפליקציה שלנו לפעול ברקע.

זה אמור לאפשר התראות דחיפה ברקע.

אם אתה עדיין לא מקבל התראות דחיפה לאחר ביצוע האמור לעיל, עיין בעצות ההתראות הספציפיות למכשיר שלנו.

    ראה גם