כיצד לשנות את חשבון ברירת המחדל שלי?

קביעת התצורה של חשבון ברירת המחדל שלך מושלמת כשאתה משתמש בחשבונות מרובים יחד עם התכונה תיקיות מאוחדות .

    ראה גם