לִדחוֹף

  • האם ההודעה תפתח את היישום?
  • אילו פעולות זמינות בהודעות?
  • כיצד לבדוק הודעות אימייל מעת לעת? כיצד להגדיר את מרווח השליפה?
  • היישום אינו פועל, האם אקבל התראות על הודעות דוא"ל חדשות נכנסות? מהי הודעת דחיפה? האם אתה תומך בדחיפה?
  • לא מקבל הודעות דחיפה?
  • כיצד להשבית התראות בזמנים נתונים? מה האפשרות אל תפריע?