לִדחוֹף

  • האם ההודעה תפתח את היישום?
  • אילו פעולות זמינות בהודעות?
  • כיצד לבדוק אם יש הודעות דוא"ל מעת לעת? כיצד להגדיר את מרווח האחזור?
  • היישום אינו פועל, האם אקבל התראות על הודעות אימייל חדשות נכנסות? מהי הודעת דחיפה? האם אתה תומך בדחיפה?
  • לא מקבל התראות פוש?
  • כיצד להשבית התראות בזמנים נתונים? מה האפשרות אל תפריע?