סרגלי כלים מגברים תפריטים

  • מהן אפשרויות החלקה בתפריט?
  • מהן אפשרויות התפריט בעלות 3 הנקודות לתצוגת דואר?
  • מהן אפשרויות התפריט בעלות 3 הנקודות במצב כתיבה?
  • כיצד אוכל להפעיל מצב כהה?
  • כיצד אוכל לשנות גופנים וצבעים ב- Compose?
  • כיצד להוסיף כפתורים לתחתית הדואר?