קבוצות

  • שמות קבוצה והגדרת תמונה
  • יצירה והסרה של קבוצה
  • כיצד לשלוח דוא"ל לקבוצה?
  • מהן קבוצות מוצעות?
  • מהו דואר קבוצתי, כיצד אוכל להשתמש בו?
  • כיצד אוכל למחוק קבוצה?