סנכרון לוח שנה ואנשי קשר עבור Exchange ו- Office 365

סינכרון לוח שנה ואנשי קשר נתמך ב TypeApp עבור שרתי חילופי נתונים שונים.

ייתכן שיהיה עליך להסיר ולהוסיף מחדש את חשבון Exchange או Office 365 על ידי הקשה על עוד ... | הגדרות חשבון שונות | חשבון Exchange שלך ערוך חשבון ואז הסר חשבון .

בעת הוספת חשבון Exchange שלך, הקש על הוסף חשבון אחר | בורסה | וסמן את התיבה שעליה כתוב "ActiveSync" ואז המשך לסיים את הוספת חשבון Exchange שלך.

    ראה גם