האם אתה מוריד קבצים מצורפים באופן אוטומטי?

לעת עתה קבצים מצורפים נטענים לפי דרישה. אנו שוקלים כעת אחזור חכם, מכיוון שאנו רוצים לאזן ניסיון טוב עם ניצול משאבים חכם: העברת נתונים, שימור חיי הסוללה וניהול זיכרון.

    ראה גם