כיצד אוכל לראות את "כל הדואר" ב- Gmail?

אם התיקיה "כל הדואר" אינה מוצגת בתיקיה TypeApp, בצע את השלבים הבאים כדי לפתור אותה:

  1. היכנס ל- Gmail משולחן העבודה / דפדפן האינטרנט שלך.
  2. לחץ על אפשרויות | הגדרות | IMAP - ואפשר IMAP.
  3. עבור לתוויות - חפש את "כל הדואר" ובחר הצג ב- IMAP .

אז אתה אמור לראות את התיקייה "כל הדואר" של Gmail שלך ב TypeApp.

    ראה גם