מהם הצבעים עבור החשבונות? כיצד לשנות את צבע החשבון?

כדי לזהות בקלות לאיזה חשבון כל אימייל שייך, אתה יכול להקצות צבע לכל חשבון. צבע חשבון זה מופיע בתיקיות המאוחדות לדואר וגם במגירת החשבונות.

    ראה גם