Avaisiko ilmoitus ilmoituksen?

Ilmoitus avautuu TypeApp juuri tähän uuteen viestiin, jotta voit toimia sen suhteen heti.

Voit myös tehdä rajoitettuja toimintoja suoraan ilmoituksesta. Nipistämällä ilmoitus "Ilmoituskeskuksessa", sinua pyydetään valitsemaan seuraavat vaihtoehdot: Vastaa, Merkitse valmiiksi ja Poista.

    Katso myös