Είναι δυνατή η εργασία μόνο με λειτουργία WiFi; Λειτουργεί σε λειτουργία εκτός σύνδεσης;

TypeApp λειτουργεί καλά με WiFi, 4G / 5G και άλλα κυψελοειδή δίκτυα, αλλά και εκτός σύνδεσης!

    Δείτε επίσης