Πώς να δείτε τα συνημμένα;

Όταν προβάλλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα, πατήστε στο συνημμένο για να ξεκινήσετε τη λήψη του καθώς TypeApp δεν πραγματοποιεί αυτόματη λήψη των συνημμένων σας για να αποθηκεύσετε τους πόρους του δικτύου σας. Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει η λήψη και, όταν ολοκληρωθεί, πατήστε ξανά το συνημμένο για να το προβάλετε με την κατάλληλη προβολή ή πατήστε στην γκρίζα γραμμή για να το αποθηκεύσετε.

    Δείτε επίσης