Ενιαίοι φάκελοι

Στην προβολή ενοποιημένου φακέλου , τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από όλους τους λογαριασμούς συνδυάζονται και προβάλλονται σε μια μοναδική προβολή. Πιστεύουμε ότι πραγματικά θα αγαπήσετε αυτό :).

Κάτω από την Ενότητα, θα εμφανιστούν όλοι οι σχετικοί Ειδικοί Ενιαίοι Φάκελοι (ανάλογα με τον παροχέα email σας) όπως Εισερχόμενα, Πρόχειρα, Απεσταλμένα, Κάδοι, Ανεπιθύμητα, Έξοδος και Αρχειοθέτηση και έχετε τη δυνατότητα προβολής και εκτέλεσης ενεργειών σε πολλούς λογαριασμούς ενώ βρίσκεστε σε μια άποψη.

    Δείτε επίσης