Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με διακομιστή (Σφάλμα 3011)

Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στον διακομιστή αλληλογραφίας του παρόχου σας. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από κανένα δίκτυο, διακεκομμένο ή ασταθές δίκτυο, ή ακόμη και μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο γενικά, αλλά αδυναμία πρόσβασης στον διακομιστή αλληλογραφίας του συγκεκριμένου παρόχου σας.

Οι πιο κοινές λύσεις είναι:

  • Αλλαγή του δικτύου σας από WiFi σε κινητό ή αντίστροφα.
  • Χρήση άλλου δικτύου WiFi.
  • Επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας.

    Δείτε επίσης