Τι είναι ο φάκελος απορριμμάτων / αρχειοθέτησης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαγραφής και αρχειοθέτησης; Τι είναι το Αρχείο;

Το αρχείο διατηρεί συνήθως το μήνυμα στο φάκελο αρχειοθέτησης, για μελλοντική αναφορά. Η διαγραφή συνήθως τοποθετεί την αλληλογραφία σε ένα φάκελο απορριμμάτων, που καθαρίζεται περιοδικά και μπορεί επίσης να διαγραφεί χειροκίνητα για πάντα κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και στους δύο αυτούς φακέλους από το παράθυρο φακέλων.

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε από την αριστερή άκρη ή πατώντας το λογότυπο στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε Κάδος απορριμμάτων / αρχείο .

    Δείτε επίσης