Σφάλμα πάρα πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις του Office365

Το Office 365 επιβάλλει ένα (αρκετά γενναιόδωρο) όριο στις ποσότητες των συνδέσεων που επιτρέπει μια δεδομένη διεύθυνση email. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομαλά τον λογαριασμό σας στο Office 365 με TypeApp, συνιστάται να τον καταργήσετε από άλλους πελάτες που δεν χρησιμοποιείτε για αυτόν τον λογαριασμό πλέον.

Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα-πελάτη ιστού του Office 365. Από εκεί, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Επιλογές) | Γενικά | Κινητές συσκευές | Διαγράψτε τις συνδέσεις που δεν είναι πλέον απαραίτητες.

    Δείτε επίσης